Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Patricia Groeneveld Fotografie en de opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

1. Verplichtingen

Patricia Groeneveld Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen na ondertekening zijn niet toegestaan.
De opdrachtgever verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. De opdrachtgever verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

2. Uitvoering 

Patricia Groeneveld Fotografie zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Levering
Wanneer de opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, kan de fotoshoot in overleg met Patricia Groeneveld Fotografie eenmalig kosteloos verzet worden.

1. De opdrachtgever en Patricia Groeneveld Fotografie komen levertijden overeen. Patricia Groeneveld Fotografie hanteert hierbij, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

2. Patricia Groeneveld Fotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. De opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Patricia Groeneveld Fotografie.  zal deze foto’s nabewerken. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, deels geleverd in kleur en deels in zwart-wit. 

3. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Patricia Groeneveld Fotografie. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/ of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s. 

4. Patricia Groeneveld Fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen. 

Tenzij anders overeengekomen worden alle foto’s van de fotoreportage door Patricia Groeneveld Fotografie, binnen 2 weken na de uitvoerdatum in hoge resolutie digitaal geleverd via een beveiligde online galerij. Indien er een langere levertijd is, zal Patricia Groeneveld Fotografie hier tijdig melding van maken.

4. Bestellingen

1. Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Patricia Groeneveld Fotografie. Zij is echter niet verantwoordelijk voor
de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden. 

2. Indien fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Patricia Groeneveld Fotografie.
Patricia Groeneveld Fotografie is niet verantwoordelijk  voor kleurverschillen tussen scherm en afdrukken. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. 

1. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. 

2. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstortten van de betaling of een andere vergoeding. 

5. Back up

1. Patricia Groeneveld Fotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Patricia Groeneveld Fotografie aan de opdrachtgever geleverd heeft. De opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen. 

2. Fotoshoot fotoreportage: 
Bij een fotoreportage bewaart Patricia Groeneveld Fotografie RAW bestanden 2 maanden in haar digitale archief, daarna worden deze verwijderd uit het archief. JPG bestanden worden na 6 maanden verwijderd.

6. Annulering

Bij afspraken geldt ten alle tijden dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Patricia Groeneveld Fotografie daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Patricia Groeneveld Fotografie kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf.

7. Auteursrecht

1. Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotograaf. De opdrachtgever geeft Patricia Groeneveld Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, website en Social Media). Tevens geeft de opdrachtgever Patricia Groeneveld Fotografie toestemming om de foto’s te gebruiken in drukwerk (zoals flyers). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

2. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit vooraf – vóór de fotoreportage – kenbaar te maken aan de fotografe. 

3. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking

dan dat deze is aangeleverd door Patricia Groeneveld Fotografie. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Patricia Groeneveld Fotografie. 

4. Bij publicatie van de foto’s door de opdrachtgever dient te allen tijde een naamsvermelding gedaan te worden, door Patricia Groeneveld Fotografie, dan wel Patricia Groeneveld Fotografie te vermelden of in ieder geval de URL van de website van Patricia Groeneveld Fotografie bij de foto’s te vermelden. 

8. Privacy (AVG)

1. Patricia Groeneveld Fotografie zal persoonsgegevens (naam, mail, telefoonnummer en adressen) van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen. 

2. Ten behoeve van publicatie van de foto’s op de eigen website van Patricia Groeneveld Fotografie, zal Patricia Groeneveld Fotografie enkel de voornaam of voornamen van de opdrachtgever, maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen. 

3. Patricia Groeneveld Fotografie zal, met uitsluiting van hetgeen geregeld in lid 1 en 2, de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van Patricia Groeneveld Fotografie of wanneer de opdrachtgever aan Patricia Groeneveld Fotografie hiervoor toestemming heeft gegeven. 

4. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen onder zakelijke accounts met wachtwoord van Patricia Groeneveld Fotografie onlineafspraken en e-boekhouden.

5. Persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard bij Patricia Groeneveld Fotografie voor de belastingdienst (wettelijk verplicht). 

6. Patricia Groeneveld Fotografie gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit is alleen zichtbaar voor Patricia Groeneveld Fotografie.